sida

Vår politik

Här kan du läsa vad Vänsterpartiet i Lidingö gjort under de senaste åren

Vänsterpartiet Lidingös valprogram 2022:
Lidingö – där vision blir verklighet – valprogram för Vänsterpartiet Lidingö 2022


2022

Enkla frågor:
Enkel fråga gällande ryska handelsdelegationen på Kostervägen 5

Interpellationer:
Interpellation gällande inköp av buteljerat vatten

Motioner:
Motion om barnkonsekvensanalysbokslut


2021

Enkla frågor:
Enkel fråga gällande vaccineringstakten på Lidingö
Enkel fråga gällande upphandling av bottenstädning
Enkel fråga gällande Högsta domstolens prejudicerande dom gällande vräkning av barn

Motioner:
Motion om översyn av äldreomsorgen
Motion om att låta Lidingö bli fristad för förföljda konstnärer Motion om fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Motion om översyn av socioekonomisk utjämning
Motion om skolfrukost för Lidingös grundskolor
Motion om införande av GYF för fler grönytor på Lidingö

Interpellationer:
Interpellation möjligheten att förlägga Komvux-undervisning på Lidingö
Interpellation gällande Lidingös skärgårdspolitik
Interpellation gällande stadens arbete med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer
Interpellation gällande vräkning av barnfamiljer Interpellation gällande hyresnivåer i särskilt boende Interpellation gällande biltrafik på Islinge hamnväg Interpellation gällande föreningsgården förslag Interpellation gällande sopor i vattnet runt Lidingö


2020

Interpellationer:
Interpellation gällande nyttoparkering för hemtjänsten Lidingös del av välfärdsmiljarderna
Lidingöbornas möjlighet att ta sig till och från Fjäderholmarna

Motioner:
Slopa burk- och flaskvattnet på Lidingö
Motion om Coronabonus till stadens anställda


2019

Interpellationer:
Missförhållanden i upphandlat företag för hemtjänsttjänsten Uteblivna uppräkningar för Lidingös förskolor

Motioner:
Motion om IOP- avtal med kvinnojouren Kerstin
Motion om nyttoparkering
Handlingsplan och kompetenshöjning om hedersrelaterat våld och fötryck i Lidingös skolor


2018

Enkla frågor:
Statsbidrag för avgiftsfri simskola

Interpellationer:
1, Om cykelväg längs Norra Kungsvägen
Om hur arbetet med integration påverkas av nyanländas osäkra boendesituation

Kopiera länk