• Hem
  • Aktiviteter
sida

Aktiviteter

Nästa aktivitet:

 

Valberedningen, Vänsterpariet Lidingö
Årmötet 16 mars 2020 i Ansgarskyrkan kl. 18:30

Valberedningen föreslår följande till Vänsterpartiet Lidingös styrelse:

till ordförande Marcelo Pereyra Suárez, omval

till styrelseledamöter Sven Erik Wånell, omval
Helene Gate, omval
Gunnel Lindal, nyval
Jonas Lundgren, omval

Till revisor Göran Bigrell, omval

 

Valberedningen, Vänsterpariet Lidingö
Årmötet 16 mars 2020 i Ansgarskyrkan kl. 18:30

Valberedningen föreslår följande till Vänsterpartiet Lidingös styrelse:

till ordförande Marcelo Pereyra Suárez, omval

till styrelseledamöter Sven Erik Wånell, omval
Helene Gate, omval
Gunnel Lindal, nyval
Jonas Lundgren, omval

Till revisor Göran Bigrell, omval

 

Alla medlemmar i Lidingö partiförening blir inbjudna till medlemsmöte per mejl. Om du inte är medlem i Vänsterpartiet kan du bli det här.

Kontakta gärna medlemsansvarig Marcelo Pereyra eller Helene Gate om du har frågor om medlemskap, möten eller aktiviteter. Kontaktuppgifter:

Marcelo Pereyra:  tel: 0762769934  mail: [email protected]

Helene Gate: tel: 08-767 58 38 mail: [email protected]

Du kan också alltid besöka kommunfullmäktiges möten för att följa kommunalpolitiken i realtid om du vill veta vilka beslut som tas i kommunen. Mötena är öppna för allmänheten och kalendarium finns på kommunens hemsida.

Kopiera länk