• Hem
  • Vilka är vi?
sida

Vilka är vi?

Välkommen till Lidingövänstern!

Vi är Vänsterpartiets lokalförening på Lidingö. Tillsammans med resten av partiet arbetar vi för ett samhälle där alla människor har lika möjligheter till ett meningsfullt och tryggt liv.

Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.

Föreningens styrelse 2024
Dan Görgü, ordförande
Sven-Erik Wånell, styrelseledamot och kassör
Jonas Lundgren, styrelseledamot
Olov Feldt, styrelseledamot

Förtroendevalda

Nedan hittar du alla Vänsterpartiets förtroendevalda i nämnder och styrelser i Lidingö stad för mandatperioden 2022-2026.

Kommunfullmäktige
Jonas Lundgren, ordinarie ledamot
Sven-Erik Wånell, ordinarie ledamot
Marika Lundin, ersättare
Olov Feldt, ersättare

Kommunstyrelsen
Jonas Lundgren

Utbildningsnämnden
Ella Karlsson Brottare

Omsorgs- och socialnämnden
Marika Lundin

Kultur- och fritidsnämnden
Tove Johansson

Tekniska nämnden
Dan Görgü

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Sven-Erik Wånell

Fastighetsnämnden
Jonas Lundgren

Valnämnden
Lasse Månsson

Arvodesberedningen
Jonas Lundgren

Övriga förtroendevalda
Jonny Mair, partiföreningens valberedning
Marika Lundin, partiföreningens valberedning
Göran Bigrell, partiföreningens revisor

Kopiera länk