Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

1 maj 2015; fler jobb och bättre välfärd

Att få försörja sig själv, genom ett legalt arbete med en lön som går att leva på, ska vara en rättighet för alla vuxna människor. Vi är ett av få partier som på allvar står upp för den rätten då nästan all annan politik eller nationalekonomisk struktur bygger på att en del av oss ska vara arbetslösa längst ner i pyramiden och kunna pressa löner och produktionskostnader neråt, i storkapitalets tjänst. Det är inte ekonomisk tillväxt som bygger ett samhälle utan människovärde och välfärd, och det är inte den s k tillväxten i sig som bygger välfärd utan sättet att fördela resurserna. Framförallt; vinster i...

Ny styrelse och nytt verksamhetsår

Igår, söndagen den 22 mars, hade Vänsterpartiet Lidingö årsmöte. Årsmötet valde en ny styrelse enligt nedan: Ida Luther Näsholm (ordf. omval) Sven Erik Wånell (kassör, omval) Helene Gate (omval) Olaf Koort (nyval) Percy Andersson (1:a supp. omval) Lasse Månsson (2:a supp. nyval) – Vi har fått in ett par nya ledamöter i styrelsen, vilket är jätteroligt, säger Ida Luther Näsholm. Det är även en god sammansättning avseende kön, ålder och kompetens i olika sakfrågor vilket känns viktigt. Årsmötet beslutade även att ett centralt arbetsområde under verksamhetsåret blir frågan om Lidingöhem AB. – Det vore katastrofalt om kommunen sålde ut hela det...

Årets 8:e mars: Organisera dig – kräv din rätt!

En hälsning från alla oss som deltog i årets 8:e mars-demonstration, till alla er våldtäktsmän, hustrumisshandlare, sexköpare, sexister, kvinnodiskriminerare och andra äckel som står i vägen för kvinnors frihet; vi var många. Vi var många som stod upp för kvinnors rättigheter i Sverige och i resten av världen, som stod upp för lika lön för lika arbete, för rätten till våra kroppar och vår sexualitet, för rätten att själv bestämma vem eller vilka vi vill ha sex med,  för lika och delad föräldraledighet oberoende av fysiskt kön, för rätten att kunna gå genom vår stad på natten utan att bli angripna av kvinnohatare, för rätten...

”Irakier ljuger alltid, de kan aldrig tala sanning”

DEBATT, nämndemannasystemet   ”Irakier ljuger alltid, de kan aldrig tala sanning” Som nyvalda nämndemän ryckte vi in i Stockholms tingsrätt för att, trodde vi, representera en folklig förankring i domstolsväsendet och tillföra just idén om demokrati, principen om allas lika värde, till den dömande makten. Tanken med nämndemannasystemet är ju att vi lekmän efter bästa förmåga ska se till att de lagar vi gemensamt och demokratiskt fattat beslut om efterlevs och att alla döms lika inför lagen. Vi ska motverka att en makt ”långt från folket” dömer utifrån egna verklighetsfrånvända ideal eller fördomar. Vi ska hålla oss till lagen och i...

Polsk riksdag i fullmäktige, ”börjar likna Sovjet”

Det låg lite så kallad polsk riksdag över måndagens budgetsammanträde i fullmäktige. Det var inte utan att man började undra över hur seriösa moderaterna egentligen är med sin arbetslinje när sammanträdet, som började kl 15.00 fortfarande höll på straxt före kl 01.00 på natten. Har de överhuvidtaget några jobb att gå till, eller är arbetslinjen bara till för andra, sådana människor som inte är invalda i parlamentariska organ? Vilken vanlig förvärvsarbetare som går upp vid fem-sextiden på morgonen orkar hålla sig vaken och koncentrera sig på viktiga beslut in på småtimmarna, och vilken arbetsgivare vill ha in en sådan anställd dagen...

Budget för lika möjligheter och jämlika villkor

Vänsterpartiet budgeterar för ett Lidingö för alla. Nedan finner du (v)årt budgetförslag i sin helhet. Om Vänsterpartiet haft makten i kommunen hade vi tillfört ytterligare 46 miljoner kronor jämfört med majoritetens budget, främst till barn och unga, utsatta kvinnor, äldreomsorgen samt kultur och fritid – för ett solidariskt, demokratiskt och hållbart Lidingö . Skattesatsen hade blivit 33 öre högre och för det hade lidingöborna fått  mycket mer, bra och på många sätt oerhört viktig verksamhet. Det här vill vi göra med (v)åra skattepengar: Budget 2015

(V)åra nya förtroendevalda i kommunen

Under det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige den 15 december valdes ledamöter till stadens nämnder, kommunala bolag och liknande funktioner och organ med politisk representation. Vänsterpartiet Lidingö finns nu, förutom i fullmäktige, även representerat i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och Lidingöhem, stadens kommunala bostadsbolag. Partiet har även en nämndeman, dvs lekmannadomare, i Stockholms tingsrätt. Efter valteknisk samverkan med (s) och (mp) på Lidingö kunde Vänsterpartiet tillgodoräkna sig representation i några av stadens nämnder och liknande. Sven Erik Wånell valdes av kommunfullmäktige att  representera partiet som ersättare i kommunstyrelsen och  Lars ”Lasse” Månsson som ersättare i tekniska nämnden. Ida Luther Näsholm valdes till ledamot...

(V) får tillbaka sitt mandat

Pressmeddelande 2014-09-15   Enligt den preliminära rösträkningen får (v) tillbaka sitt mandat i Lidingö kommunfullmäktige. – Att både vi och SD väljs in i fullmäktige tyder på att det funnits ett missnöje, också på Lidingö, med Moderaterna och med alliansregeringens politik. Det visar att samhällsklimatet hårdnat och motsättningarna ökat när många människor blivit mer utsatta under borglig regeringsmakt. Resultatet på Lidingö följer den generella trenden i landet, säger Ida Luther Näsholm, ordförande för Vänsterpartiet Lidingö. – Folk är trötta på att bli behandlade som skit och på att skattepengar försvinner till privata bolag och enskilda aktieägare. En röd eller rödgrön...

Bred kompetens på Vänsterpartiets lista

Vänsterpartiet Lidingö presenterar idag sina kandidater till kommunfullmäktigevalet på sin hemsida. Kandidaterna står tillsammans för en bred kompetens och erfarenhet inom ett flertal olika områden, både från parlamentariskt arbete, arbetsliv och volontärverksamhet. –  Mångfalden bland våra kandidater är vår styrka och jag är glad och stolt över att kunna presentera en lista där så mycket kompetens inom så olika områden finns representerade. Alla har ett starkt engagemang för sina hjärtefrågor och tar med sig sitt perspektiv i arbetet, min förhoppning är att vi både ska kunna komplettera varandra och utveckla politiken tillsammans, säger Ida Luther Näsholm, ordförande för Vänsterpartiet Lidingö och...

Våra kandidater till kommunfullmäktige

Förberedelserna inför valet 2014 pågår för fullt, vår valsedel till kommunfullmäktigevalet kommer att se ut enligt följande (en närmre presentation av kandidaterna kommer inom kort!): Vänsterpartiet Lidingös valsedel i kommunvalet 2014, antaget av medlemsmötet 2 april: 1. Ida Luther Näsholm 2 Sven-Erik Wånell 3. Tove Falk 4. Lasse Månsson 5. Helene Gate 6. Vanja Forsberg 7. Jonathan Mair   2014-04-15 Jämställd valsedel hos (v) Vänsterpartiet Lidingös valsedel är klar. Precis som inför tidigare val varvas kvinnor och män, äldre och yngre kandidater som tillsammans vill arbeta för ett humant samhälle. – Jag är stolt över att kunna presentera en kommunal lista...