Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Höstens möten och aktiviteter med Vänsterpartiet Lidingö är klara

Nu är höstens kalendarium för Vänsterpartiet Lidingös verksamhet klart. Kom gärna på våra möten, är du ny eller känner dig osäker kan du ringa Jonas Lundgren som är medlemsansvarig på 073 535 7576 innan mötet så kan han möta upp dig eller se till att någon gör det. 20 september – medlemsmöte om valproceduren för kongressombud i Vänsterpartiet och med genomgång av partiföreningens egendom och hur den ska förvaltas. 24 september – kommunfullmäktige sammanträder. Vänsterpartiet Lidingö uppmanar alla intresserade Lidingöbor att komma som åhörare 18 oktober – medlemsmöte om Vänsterpartiet Lidingös budgetförslag 22 oktober – kommunfullmäktige sammanträder. Vänsterpartiet Lidingö uppmanar...

Datum för höstplanering

För att planera höstens aktiviteter i Vänsterpartiet Lidingö har styrelsen beslutat om två medlemsmöten för planering samt ett styrelsemöte: 16/8: Styrelsemöte kl. 19:00 22/8: Medlemsmöte kl. 19:00 20/9: Medlemsmöte kl. 19:00 Samtliga möten hålls, om inget annat meddelas, på Oscarsvägen 16. Närmsta busshållplats: Lidingö centrum.

Pressmeddelande: Lyxtimmar och klimatsmarta tätorter delar i kommunala (v)isioner

LP Publikt nrv2 Under sommaren delar Vänsterpartiet Lidingö ut en folder med några av sina framtidsvisioner för Lidingö och kommunalpolitiken. Visionerna kommer i form av påhittade nyheter från framtiden och skickas även till ledande politiker i kommunen. – Det här är ett lite mer lättsamt sätt att nå ut med våra tankar om hur politiken kan se ut, vid sidan av den vanliga kommunala budgeten. En av våra visioner för kommunen är total valfrihet på bostadsmarkanden där invånarnas behov och önskemål styr över boendeformerna istället för det befintliga utbudet. En annan är öppen och avgiftsfri kulturskola med större möjligheter att...

Pressmeddelande: Kommunen betalar skamlöner till unga

Vänsterpartiet har länge jobbat för att Lidingö ska erbjuda kommunala sommarjobb för ungdomar i kommunen. I år har sommarjobb erbjudits till unga med särskilda behov. Detta är visserligen bra men det har inneburit att endast 30 ungdomar på Lidingö kunnat erbjudas ett sommarjobb. För några dagar sedan publicerade Dagens Nyheter en artikel där man visar att en 15åring som jobbat på Lidingö fått en timlön på 50 kronor i timmen. – Som jag ser det bör en kommun som Lidingö gå före som arbetsgivare och vara ett gott föredöme för andra, inte betala underlöner på 8000 kronor i månaden. Det...

Pressmeddelande: Lidingö måste återinföra konsumentrådgivningen

För några veckor sedan kom rapporter om att Lidingö stad är en av landets sämsta på konsumentrådgivning. – Rapporten var chockerande, det är väldigt viktigt att staden tar sitt ansvar och hjälper till att ta ansvar för de här frågorna. Som konsumenter ställs vi ständigt inför val och ibland juridiska frågor som vi kan ha svårt att ta ställning till eftersom det är svårt att hitta tillförlitlig information, säger Ida Luther Näsholm, ordförande för Vänsterpartiet Lidingö. För att kolla själva som medborgare i kommunen hur det förhöll sig med konsumentrådgivningen på Lidingö ringde en av vänsterpartiets styrelseledamöter på Lidingö upp...

Pressmeddelande: Rädda Gångsätra gymnasium!

I det förslag till budgetdirektiv som Lidingös politiska majoritet lade fram igår finns förslag på att spara pengar genom att lägga ner Gångsätra Gymnasium. Vänsterpartiet Lidingö vänder sig kraftfullt mot en nedläggning av skolan. – Vi tycker det är märkligt att man drar upp detta förslag igen. Förra gången frågade man lidingöborna och de sa blankt nej. Denna gång vill man smyga igenom en nedläggning av Gångsätra Gymnasium, säger Ida Luther Näsholm, ordförande för Vänsterpartiet Lidingö. Lidingös politiska majoritet menar att det faktum att skolan gått med underskott de senaste åren gör att det inte är försvarbart att ha kvar...