Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Lidingöföreningen – Av betydande vikt inom distriktet

Läs om våra framsteg inom politiken i Vänsterpartiet Storstockholm På senaste mötet med Vänsterpartiet Storstockholms Distriktsstyrelse blev det klart: Två medlemmar i Vänsterpartiet Lidingö ges ytterligare förtroende inom distriktet. De två berörda medlemmarna är Ida Luther Näsholm och Jonas Lundgren. Ida Luther Näsholm, som redan sitter i Distriktsstyrelsen har nu också blivit ledamot av Verkställande Utskottet i Vänsterpartiet Storstockholms Distriktsstyrelse. Jonas Lundgren som länge arbetat med kultur och kulturpolitik ges en plats i det nytillsatta Kulturpolitiska Utskottet för Vänsterpartiet Storstockholm. Vänsterpartiet Lidingö grattulerar sina medlemmar till de nya uppdragen inom distriktet.

700 flygblad för feminism

Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm, Vänsterpartiet Lidingös lokala Ung Vänsterklubb delade ut flygblad under festivalen Ung08. Klockan halv 6 den 11 augusti träffades tre av Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholms medlemmar för att dela flygblad på festivalen Ung08. Flygbladsutdelningen hade temat Feminism. Aktivisternas flygbladsutdelning möttes av en positiv attityd från Ung08:as besökare. 700 flygblad delades ut under aktiviteten som varade i cirka en timme.– Det är kul att se när verksamheten tas emot positivt och vi betraktar aktionen som lyckad, säger Jonas Lundgren, presstalesperson för Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm.  

Stäng porrnästet Cabaret Royal

Med stöd från en rad grupper och organisationer vänder sig nu Ung vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm direkt till porrklubben Cabaret Royal. Budskapet: Så länge ni och andra av er sort finns kvar, kan Stockholm inte bli jämställt. Under flera års tid har vi i Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm drivit långa och ihärdiga kampanjer mot porrklubben Cabaret Royal. Vi har skrivit i tidningar, gått ut på gator och torg. Vi har arrangerat manifestationer på Odenplan med kända talare som Vänsterpartiets Marianne Eriksson och lokala förmågor bland aktivisterna. Alltjämt har våra aktiviteter helt eller delvis förbigåtts med tystnad från såväl media som porrklubben i fråga....