Lokalt

Rapport från kommunstyrelsen 9 april 2018

Detta är en sammanfattning av våra förslag och yttranden kring miljöbokslut 2017, årsredovisning 2017 samt uppföljning av privata utförare vid kommunstyrelsen 9 april.

 

Miljöbokslut 2017

Årligen gör förvaltningarna ett miljöbokslut. Det är bra och ger möjlighet att stämma av om Lidingö når sina miljömål. Vänsterpartiet konstaterade vid mötet att målen alltför ofta är vaga eller lågt satta, vilket gör det väl lätt att pricka av att måluppfyllelsen är god. Det är anmärkningsvärt att arbetet med en ny energi- och klimatstrategi ännu inte påbörjats, inte heller en handlingsplan för att göra Lidingöbornas resande mer hållbart genom att fler går, cyklar eller åker kollektivt. När staden gör bra satsningar, som en kemikaliesmart förskola, bör den kunskap som sprids till stadens personal också spridas till alla Lidingöbor, så att alla kan utmönstra skadliga kemikalier på samma sätt som förskolorna nu gör.

Årsredovisning 2017

Stadens årsredovisning ger en god överblick över stadens verksamheter året som gått. Men också en förskönande bild av en borgerliga majoritetens missgrepp. Nedmonteringen av stadens möjligheter att tillgodose behovet av bostäder genom avvecklingen av allmännyttiga Lidingöhem kallas för satsning. Majoriteten påstår att de stödjer nyanländas att hitta praktik och arbete, samtidigt som man drar undan mattan för dem genom att säga upp dem från sina bostäder. Bristen på gymnasieplatser på grund av nedläggningen av Gångsätra gymnasium döljs genom att peka på att 200 platser ska komma till i Hersby gymnasium – för sent och för lite! Höjda avgifter som utestänger barn att delta i Musikskolan och Sagateatern förbigås med tystnad.

Uppföljning av privata utförare

Enligt lag ska alla förvaltningar som anlitar privata utförare ska lämna en redovisning av uppföljningen av deras verksamhet. Det är, påpekade Vänsterpartiet, slående att staden visserligen tar ut viten men ingen diskussion om att säga upp avtal med leverantör som inte klarar sitt uppdrag. Om Sodexo till exempel, leverantör av mat till skolor och äldreomsorg, skriver den som följt upp avtalet efter provsmakningar att ”leverantören ska komma med en åtgärdsplan för hur de ska arbeta för att måltiderna ska se mer tilltalande ut”. Det har leverantören haft åtskilliga år på sig att lyckas med. I Öppna jämförelser (Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting) kan vi läsa att Lidingö hamnar på en vanhedrande 232:a plats av landets 290 kommuner vad gäller vad de som bor i vård- och omsorgsboenden tycker om maten och måltidssituationen. Kanske dags att fundera över hur staden ska kunna förbättra måltiderna i äldreomsorgen? Och släppa kolartron att privat alltid är bäst.

Kopiera länk