artikel

Gemensam reservation om Lidingöhem

Liberalerna,  Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i kommunstyrelsen gått ihop om en gemensam reservation mot majoriteten i frågan om försäljning av Lidingöhem, stadens bostadsbolag:

 

Majoriteten och Centerpartiet anser att frågan om Lidingöhem är så komplex att den inte ska avgöras i en folkomröstning. Trots den mycket komplicerade skattetekniska lösningen som M, LP, KD och C tagit fram för att stycka bolaget och komma åt kassan har vi förtroende för lidingöborna och anser att det förslaget mycket väl ställas mot en utveckling av bolaget i en folkomröstning. Istället kör majoriteten och Centern över lidingöborna och tillåter inte lidingöborna att folkomrösta om Lidingöhem. Nu säljs närmare 150 bostäder och bolaget töms på 658 mkr trots att drygt 4700 lidingöbor har krävt en folkomröstning. Varför vågar inte M, LP, KD och C låta lidingöborna avgöra om deras förslag verkligen är det bästa?

 

Bostadskrisen är värre än någonsin men de styrande politikerna på Lidingö väljer att sälja bostäder och använda pengarna i Lidingöhem till allt annat men inte till att bygga bostäder. Det behövs fler bostäder med rimliga hyror på Lidingö, bostäder som Lidingöhem har både mark och pengar att bygga för. Vi kan få bostäder med rimliga hyror som dessutom är en mycket god investering. Att behålla och utveckla Lidingöhem är alternativet till majoritetens och centerns förslag, något som lidingöborna har krävt att få ta ställning till i en folkomröstning.

 

Den styrande majoriteten och Centern hävdar att argumenten för att ha ett kommunalt ägt bostadsföretag faller utifrån ny lagstiftning som säger att allmännyttiga bolag ska verka under marknadsmässiga principer. De hänvisar också till utredningen om Lidingöhem som visade att bolaget i nuläget, efter försäljningen av ett stort bestånd i Högsätra och Gångsätra, är en liten aktör på Lidingös bostadsmarknad. Den retoriken syftar bara till att legitimera deras avsikt att tömma Lidingöhems välfyllda kassa, något som lidingöborna inte kände till vid valet 2014.
Kopiera länk