Uncategorized

Lidingövänstern får två ombud till Vänsterpartiets 38:e partikongress

ida och jonas till kongressen
Torsdagen den 11/3 hade Vänsterpartiet Storstockholms ostliga repskap möte för att välja ombud till Vänsterpartiets 38:e partikongress.

Föreslagen av valberedningen som ombud för Lidingövänstern var Jonas Lundgren och som ersättare föreslogs Ida Luther Näsholm (ordförande för Lidingövänstern). Under mötet valdes både Jonas Lundgren och Ida Luther Näsholm till kongressombud. Vänsterpartiet Lidingö har därmed två föreningsrepresentanter på vänsterpartiets högsta nationella beslutande organ, partikongressen.

Lidingövänsterns höga förtroende inom Storstockholmsdistriktet torde kunna utläsas av detta resultat att två av fyra ombuden till partikongressen från Vänsterpartiet Storstockholms ostliga repskap tillhör Lidingövänstern.

Skriv en kommentar