Okategoriserade

Polsk riksdag i fullmäktige, ”börjar likna Sovjet”

Det låg lite så kallad polsk riksdag över måndagens budgetsammanträde i fullmäktige. Det var inte utan att man började undra över hur seriösa moderaterna egentligen är med sin arbetslinje när sammanträdet, som började kl 15.00 fortfarande höll på straxt före kl 01.00 på natten. Har de överhuvidtaget några jobb att gå till, eller är arbetslinjen bara till för andra, sådana människor som inte är invalda i parlamentariska organ? Vilken vanlig förvärvsarbetare som går upp vid fem-sextiden på morgonen orkar hålla sig vaken och koncentrera sig på viktiga beslut in på småtimmarna, och vilken arbetsgivare vill ha in en sådan anställd dagen...

Budget för lika möjligheter och jämlika villkor

Vänsterpartiet budgeterar för ett Lidingö för alla. Nedan finner du (v)årt budgetförslag i sin helhet. Om Vänsterpartiet haft makten i kommunen hade vi tillfört ytterligare 46 miljoner kronor jämfört med majoritetens budget, främst till barn och unga, utsatta kvinnor, äldreomsorgen samt kultur och fritid – för ett solidariskt, demokratiskt och hållbart Lidingö . Skattesatsen hade blivit 33 öre högre och för det hade lidingöborna fått  mycket mer, bra och på många sätt oerhört viktig verksamhet. Det här vill vi göra med (v)åra skattepengar: Budget 2015

(V)åra nya förtroendevalda i kommunen

Under det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige den 15 december valdes ledamöter till stadens nämnder, kommunala bolag och liknande funktioner och organ med politisk representation. Vänsterpartiet Lidingö finns nu, förutom i fullmäktige, även representerat i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och Lidingöhem, stadens kommunala bostadsbolag. Partiet har även en nämndeman, dvs lekmannadomare, i Stockholms tingsrätt. Efter valteknisk samverkan med (s) och (mp) på Lidingö kunde Vänsterpartiet tillgodoräkna sig representation i några av stadens nämnder och liknande. Sven Erik Wånell valdes av kommunfullmäktige att  representera partiet som ersättare i kommunstyrelsen och  Lars ”Lasse” Månsson som ersättare i tekniska nämnden. Ida Luther Näsholm valdes till ledamot...

(V) får tillbaka sitt mandat

Pressmeddelande 2014-09-15   Enligt den preliminära rösträkningen får (v) tillbaka sitt mandat i Lidingö kommunfullmäktige. – Att både vi och SD väljs in i fullmäktige tyder på att det funnits ett missnöje, också på Lidingö, med Moderaterna och med alliansregeringens politik. Det visar att samhällsklimatet hårdnat och motsättningarna ökat när många människor blivit mer utsatta under borglig regeringsmakt. Resultatet på Lidingö följer den generella trenden i landet, säger Ida Luther Näsholm, ordförande för Vänsterpartiet Lidingö. – Folk är trötta på att bli behandlade som skit och på att skattepengar försvinner till privata bolag och enskilda aktieägare. En röd eller rödgrön...

Bred kompetens på Vänsterpartiets lista

Vänsterpartiet Lidingö presenterar idag sina kandidater till kommunfullmäktigevalet på sin hemsida. Kandidaterna står tillsammans för en bred kompetens och erfarenhet inom ett flertal olika områden, både från parlamentariskt arbete, arbetsliv och volontärverksamhet. –  Mångfalden bland våra kandidater är vår styrka och jag är glad och stolt över att kunna presentera en lista där så mycket kompetens inom så olika områden finns representerade. Alla har ett starkt engagemang för sina hjärtefrågor och tar med sig sitt perspektiv i arbetet, min förhoppning är att vi både ska kunna komplettera varandra och utveckla politiken tillsammans, säger Ida Luther Näsholm, ordförande för Vänsterpartiet Lidingö och...

Våra kandidater till kommunfullmäktige

Förberedelserna inför valet 2014 pågår för fullt, vår valsedel till kommunfullmäktigevalet kommer att se ut enligt följande (en närmre presentation av kandidaterna kommer inom kort!): Vänsterpartiet Lidingös valsedel i kommunvalet 2014, antaget av medlemsmötet 2 april: 1. Ida Luther Näsholm 2 Sven-Erik Wånell 3. Tove Falk 4. Lasse Månsson 5. Helene Gate 6. Vanja Forsberg 7. Jonathan Mair   2014-04-15 Jämställd valsedel hos (v) Vänsterpartiet Lidingös valsedel är klar. Precis som inför tidigare val varvas kvinnor och män, äldre och yngre kandidater som tillsammans vill arbeta för ett humant samhälle. – Jag är stolt över att kunna presentera en kommunal lista...

Nya styrelsen

På årsmötet den 23 februari valdes en ny föreningsstyrelse, Vänsterpartiet Lidingös styrelse ser nu ut enligt följande: Ida Luther Näsholm, ordförande Helene Gate, medlems- och mötesansvarig Sven-Erik Wånell, kassör Tove Falk, suppleant och feministiskt ansvarig Percy Andersson, andre suppleant

Pressmeddelande: Sent ska syndaren vakna

Under många år har Vänsterpartiet Lidingö jobbat för en avgiftssänkning i musikskolan på Lidingö. Nu har den styrande majoriteten i kommunen tillsammans med socialdemokraterna beslutat avisera en sänkning på 650 kronor per termin. – Självklart är vi glada att majoriteten tagit sitt förnuft till fånga, säger Ida Luther Näsholm, ordförande för Vänsterpartiet Lidingö. Vänsterpartiet Lidingö har under många år drivit frågan om avgiftssänkning i musikskolan på Lidingö. – Vi är naturligtvis glada över att det äntligen gått upp ett ljus för de blå partierna i stadshuset. Jag kan bara konstatera att den styrande trojkan samman med socialdemokraterna genomfört en förvånansvärt...

Debatt: Kortsiktigheten vann i kampen om Gångsätra

Kommunfullmäktige sa nej till folkomröstning om Lidingös gymnasieskolor. Det är en bristande respekt för demokratin men sanningen är att den styrande trojkan, M, FP och KD, i praktiken redan lagt ner Gångsätra. Det fanns alltså inget att rösta om. Majoriteten slår ner det folkliga missnöjet och agerar kortsiktigt. Det avgörande problemet med att lägga ner Gångsätra gymnasium och flytta dess elever till Hersby är nämligen att kommunen inte kommer att ha plats för Lidingös niondeklassare. Redan i år kommer Lidingös grundskolor att slussa ut cirka 1100 elever från nian, men på Lidingö kommer det bara att finnas 930 platser, totalt...