Aktiviteter

Aktiviteter

Under 2017 kommer vi att hålla medlemsmöten följande datum:

9 november, 19:00 (Obs nytt datum!)
14 december, 18:00

Mötena är öppna för alla medlemmar och sympatisörer men en del av mötet används normalt för diskussion eller genomgång av de ärenden som behandlas i kommunfullmäktige och då kan föreningens kommungrupp ha en egen mötes- och beslutsordning.

Kontakta gärna medlemsansvarig Helene Gate för information om lokal mm eller om du vill delta i eller anordna andra aktiviteter. Hon nås på telefon 767 58 38 eller via [email protected]

Du kan också alltid besöka kommunfullmäktiges möten för att följa kommunalpolitiken i realtid om du vill veta vilka beslut som tas i kommunen. Mötena är öppna för allmänheten och kalendarium finns på kommunens hemsida.

 

 

 

 

Krossa

  Fotografi taget på Stockholms universitet.