Remissvar på Översiktsplanen

Remissvar på Översiktsplanen

Läs Lidingövänsterns remissvar på översiktsplanen genom att klicka på länken nedan:

Remissvar på översiktsplanen