(V)-Budget 2012

(V)-Budget 2012

Läs Vänsterpartiet Lidingös budgetförslag för 2012 BUDGET2012(1).