Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Pressmeddelande: (V)år budget för 2018

Pressmeddelande Socialt ansvarstagande är för Vänsterpartiet Lidingö det övergripande målet för budgetperioden 2018-2020, säger Olaf Koort som är ordförande för Vänsterpartiet Lidingö. Vänsterpartiet vill ett solidariskt samhälle, därför prioriterar vi i årets budget socialtjänsten, utbildning och kultur. Med Vänsterpartiets budget för 2018 och plan för 2019-2020 kommer staden ha kvar en stark ekonomi konstaterar Sven Erik Wånell, kommunalpolitisk talesperson. I Vänsterpartiets budget tas hänsyn till löne- och kostnadsökningar och utrymme skapas för satsningar. Kultur är viktig. Musikskolan tillförs resurser för att kunna fungera som ett nav för skapande och kulturella verksamheter tillsammans med bl.a. Sagateatern. Alla barn och unga ska...

Gemensam reservation om Lidingöhem

Liberalerna,  Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i kommunstyrelsen gått ihop om en gemensam reservation mot majoriteten i frågan om försäljning av Lidingöhem, stadens bostadsbolag:   Majoriteten och Centerpartiet anser att frågan om Lidingöhem är så komplex att den inte ska avgöras i en folkomröstning. Trots den mycket komplicerade skattetekniska lösningen som M, LP, KD och C tagit fram för att stycka bolaget och komma åt kassan har vi förtroende för lidingöborna och anser att det förslaget mycket väl ställas mot en utveckling av bolaget i en folkomröstning. Istället kör majoriteten och Centern över lidingöborna och tillåter inte lidingöborna att folkomrösta om...

Öppet opinionsmöte om bostäderna!

  Tragiskt och defensivt beslut från majoriteten att banta ner Lidingöhem till ett minimum, och ett stort svek mot alla de som köar för en hyresrätt på ön! Den utredning majoriteten beställde visar tydligt att staden bör utveckla Lidingöhem genom att bygga och köpa hus. Inte sälja. Lidingöhem är den enda aktören som staden råder över. Genom ägardirektiv kan staden se till att Lidingöhem använder sitt stora kapital för bostadsbyggande, och att det sker med ambitionen att bygga så att hyrorna kan hållas nere. Majoritetens uttalande att ett allmännyttigt bostadsföretag inte kan ha lägre hyror eller bygga billigt är rent...

God jul och gott nytt år!

Vänsterpartiet Lidingö vill önska alla medlemmar, sympatisörer och andra intressenter en god jul och ett gott nytt år! Vi hörs och ses igen i januari. Våra månadsmöten under 2016 kommer att äga rum kl 18 torsdagar före kommunfullmäktiges sammanträden (som alltid är på måndagar), dvs 21 januari, 18 februari, 17 mars, 21 april, 26 maj, 16 juni, (25 aug), 22 sept, 20 okt, 24 nov och 15 dec. Mötena hålls på olika platser på ön beroende på vilka ärenden vi ska behandla och hur många vi blir – hör därför gärna av dig till någon av våra kontaktpersoner (se Kontakt) när du vill besöka...

(V)år budget!

Nedan finner du en länk till vårt budgetförslag för 2016. Vi har denna gång valt att göra en temabudget där fokus ligger på barn och unga och deras behov. Förra gången vi tog fram en temabudget var vårt huvudfokus feminism (jämställdhet) och utsatta kvinnor. Ladda gärna ner dokumentet och läs om hur Lidingö skulle se ut om Vänsterpartiet hade makten! (v) budget 2016 (Word)

”För det vet ju alla vad människor med det efternamnet sysslar med.”

  Så hände det i Stockholms tingsrätt igen. Jag har ju tidigare, utifrån mina egna erfarenheter som nämndeman (förtroendevald domare), skrivit en artikel om hur både nämndemän och juristdomare dömer efter fördomar hur vi inte är lika inför lagen i vår lokala domstol Stockholms tingsrätt och hade helst sluppit skriva om det igen. Naivt måste jag erkänna att jag är lite förvånad över problemets omfattning och över att återigen stöta på så uppenbart olämpliga juristdomare i rätten.  Rättens ordförande, en tillförordnad (pensionerad?) rådman meddelar högt under överläggningen efter förmiddagens förhandling att för honom räcker det (för en fällande dom?) att den tilltalade frivilligt umgåtts med en människa ur släkten Xxxxxxx under dagen...

Bostadsbygge – man kan om man vill!

  I onsdags var vi ett par stycken från styrelsen som besökte ett seminarium i Haninge kulturhus om bostadsbygge. Arrangörer var ABF Södertörn, Vänsterpartiet Haninge och Socialdemokraterna i Haninge. Bland annat diskuterades hur man kan bygga bort den bostadsbrist som råder i Stockholm och andra större städer och hur man kan bygga billigt för unga och andra låginkomsttagare. En möjlig lösning som togs upp var att i större utsträckning söka och bevilja dispens från dagens byggnormer för att kunna bygga snabbt med något lägre standard, t ex på tillfälliga bygglov om 15 år för modulhus med begränsad besittningsrätt om 4 år (se t...

Skicka in förslag till budgeten!

Nu pågår arbetet med att ta fram stadens budget för 2016. Vi tar gärna emot förslag och synpunkter på vad Vänsterpartiets budgetförslag bör innehålla. Skicka ett mejl med dina idéer till någon av våra kontaktpersoner (se Kontakt) så tar vi upp dessa för diskussion!

Ställ krav på länder som Rumänien att utrota fattigdomen

Tidigare i veckan (23:e sept) visade Uppdrag granskning andra delen av sitt reportage om de så kallade EU-migranterna (människor som lever under fattigdomsgränsen men är unionsmedborgare). Man kunde bland annat se hur de ockuperade sommarstugor och markfastigheter för att de saknade någon annanstans att bo under sin (tillfälliga?) vistelse i Sverige. En horribel situation naturligtvis, både för fastighetsägaren och de bostadslösa migranterna. Just detta problem visar sig svår att komma åt med svensk lagstiftning bland annat då kronofogden behöver korrekta personnummer på samtliga inblandade för att kunna genomföra avhysning och handräckning, något fastighetsägaren eller bostadsinnehavaren normalt saknar när okända människor ockuperar...

En manifestation i solidaritet

Som en av föreningens medlemmar sa när duggregnet började falla från himlen; man jobbar bättre i motvind! 1 maj blev mulet men kamratligt. Vi var flera från föreningen som deltog i ”firandet”, eller kampen, om man vill.   Förberedelser och tal på Medborgarplatsen.     Strax efter avmarsch. Kulturvänsterns sektion i tåget. En av de boende på Folkungagatan markerade sitt deltagande genom att hänga ut ett rött tyg i fönstret.     På väg ner mot Slussen.   ”Var ska vi bo? Där ska vi bo! Ockupera slottets 800 rum!” Traditionella slagord och ramsor hördes från ungdomsförbundets sektion när tåget var i höjd med...