Bostäder

Insändare: Vräk inte barnfamiljer

Debattartikeln publicerad på Lidingösidan.

Sverige talar vi stolt om att vi har ett barnperspektiv. Det finns en nationell ambition att barnfamiljer inte ska behöva bli satta utan bostad. Alla partier talar om vikten av att underlätta för nyanlända som sökt asyl i Sverige att kunna etablera sig i det nya landet.

Lidingö har kunnat vara stolt över att ha ett bra flyktingmottagande, och många Lidingöbor har engagerat sig för att de som funnit en fristad på vår ö ska känna sig hemma här och få nya vänner. I höstas tog öns politiska majoritet (M, LP, KD) två beslut som på ett flagrant sätt strider mot detta.

Det ena var att inte använda det extra statsbidraget för ensamkommande ungdomar till det som det var ägnat åt, att möjliggöra när man fyller 18 år att bo kvar i den kommun där man går i skola och fått sina vänner. Det andra cyniska beslutet var att ingen nyanländ får bo kvar i sin bostad efter de två första åren. Inte ens barnfamiljer.

Vänsterpartiet var det enda partiet som sa nej. De övriga oppositionspartierna yrkade återremiss för att utreda konsekvenserna av ett sådant beslut. Det fanns ingen sådan utredning gjord när majoriteten hastade igenom beslutet.

Det var oklokt av majoriteten, nu har vi facit, nu ser vi hur illa det blir för de barnfamiljer som drabbas. Nu är det hög tid att göra om och göra rätt. Att agera medmänskligt.

Jag uppmanar den borgerliga majoriteten att ta tillbaka de uppsägningar som gjorts av barnfamiljer och att inte fortsätta säga upp några.

 

Kopiera länk