artikel

Pressmeddelande: (V)år budget för 2018

Pressmeddelande

Socialt ansvarstagande är för Vänsterpartiet Lidingö det övergripande målet för budgetperioden 2018-2020, säger Olaf Koort som är ordförande för Vänsterpartiet Lidingö. Vänsterpartiet vill ett solidariskt samhälle, därför prioriterar vi i årets budget socialtjänsten, utbildning och kultur.

Med Vänsterpartiets budget för 2018 och plan för 2019-2020 kommer staden ha kvar en stark ekonomi konstaterar Sven Erik Wånell, kommunalpolitisk talesperson. I Vänsterpartiets budget tas hänsyn till löne- och kostnadsökningar och utrymme skapas för satsningar.

Kultur är viktig. Musikskolan tillförs resurser för att kunna fungera som ett nav för skapande och kulturella verksamheter tillsammans med bl.a. Sagateatern. Alla barn och unga ska ha möjlighet att delta, därför avvisar Vänsterpartiet majoritetens avgiftshöjningar.

En trygg och värdig äldreomsorg förutsätter att personalen har tid. Ersättningen till de som driver hemtjänst och vård- och omsorgsboenden är låg i Lidingö och därför föreslår Vänsterpartiet en höjning för att komma närmare den genomsnittliga nivån i landet.

Ensamkommande ungdomar som fyller 18 år måste ges möjlighet att bo kvar och fullgöra sin skolgång. Vänsterpartiet vill ha ökade satsningar på integrationsarbete, och ett generöst mottagande av nyanlända.

Staden måste ha möjlighet att fortsätta satsningen på löner för förskollärare och lärare och att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillförs resurser för att kunna påskynda arbetet med planläggning för nya bostäder på ön. Trafiksäkerhet genom t.ex. bättre gång- och cykelvägar, och ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är andra satsningar.

Vänsterpartiets budgetförslag kostar 28 mnkr mer än majoritetsförslaget, och finansieras med en skatt om 18,69, en höjning med 5 öre jämfört med 2017 (20 öre högre än majoritetsförslaget). Skatten kan sedan hållas oförändrad 2019-2020.

Budgetdokumentet i sin helhet hittar du här.

Presskontakt:
Sven Erik Wånell, kommunalpolitisk talesperson (V)-Lidingö:
Tele: 0707 25 03 65
E-post: [email protected]

Kopiera länk