Lokalt

Nyanlända behöver också tryggt boende

Lidingösidan publicerade nyligen vår debattartikel kring Lidingös flyktingmottagande:

I går beslutade majoriteten i Lidingös kommunstyrelse att alla nyanlända, ensamboende såväl som barnfamiljer, ska sägas upp från sin bostad. Majoritetens förslag stämmer dåligt med bosättningslagens anda att kommunerna så långt möjligt ska erbjuda nyanlända permanenta bostäder. Viktigt för att de ska kunna integreras i det svenska samhället, fullgöra skolgång, få arbete.

Om det förverkligas så försvåras de nyanländas möjlighet att etablera sig i sitt nya land. För barnfamiljer kan det innebära att barnen mister kamrater och fritidsaktiviteter som de hunnit få, och inte kan gå kvar i samma skola.

Förslaget kan ses som ett cyniskt sätt att stimulera nyanlända att flytta till en annan kommun. Den visar också tydligt på vad effekterna blir när en kommun avhänder sig de verktyg som finns för bostadsförsörjningen så som skedde när staden sålde Lidingöhem. Att omöjliggöra kvarboende för att få fram lägenheter för nya som anvisas komma till Lidingö, är olämpligt och oetiskt. För att snabbt få fram bostäder är bostadsmoduler ett bättre alternativ. Plats finns ju, t.ex. i Bosösvackan.

Det är anmärkningsvärt att Vänsterpartiet var det enda partiet i kommunstyrelsen som tydligt ville avslå detta förslag.

Sven Erik Wånell, gruppledare för Vänsterpartiet

Kopiera länk