Lokalt

Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige

  • Modulbostäder krävs för att lösa akuta behov.
  • Lidingös bostadsbolag bör bygga hyresrätter.
  • Låt ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 år gå kvar i sin skola och ha kvar sin gode man.

Som vi känner till sedan tidigare finns ett stort behov av hyreslägenheter på Lidingö. Bostadsbristen har varit märkbar sedan länge. Även om vi lyckas tillgodose de mest akuta behoven med modulbostäder behöver Lidingö fler hyresrätter även på lång sikt. Därför lade vi fram en motion om att Lidingö Bostäder AB ska bygga just hyresfastigheter.

Från att tidigare ha gjort en god insats för att Lidingö ska ta sin del av ansvaret har Moderaterna på Lidingö krävt en flyktingpaus och ett nej till modulhus.
Mot denna bakgrund frågar vi kommunstyrelsens ordförande, Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), om hon fortsatt kommer verka för att ordna värdiga bostäder för de nyanlända. (Uppdatering: Beslutet om att bygga modulhus kommer att rivas upp. Endast Vänsterpartiet och MP ser att ett behov finns.)

Vi frågar henne också om kommunen kommer låta de ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 år gå kvar i sin skola och ha kvar sin gode man. Som det ser ut idag rycks dessa unga vuxna upp ur sitt nya liv och den relativa trygghet de byggt upp.

Kopiera länk