Lokalt

Medmänsklighet är vägen framåt, inte att hoppas att andra tar ansvar

Nyligen publicerade Mitt i Vänsterpartiets insändare om Lidingös flyktingmottagande. Ni som inte sett den kan läsa den i sin helhet nedan:

Det är roligt att som oppositionspolitiker ibland få lovorda majoriteten. Vi kan vara stolta i Lidingö över vårt flyktingmottagande.

Genom goda insatser från stadens tjänstemän har Lidingö klarat att ta emot alla de nyanlända som anvisades Lidingö under 2016. Visst är en del av de bostadslösningar som används inte optimala, men nödvändiga. Tillräckligt med alternativ finns inte.

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av januari om 80 nya platser i Högsätrahuset, och 48 i Bosösvackan. Många på samma plats. Modulhusen vid Bosövägen har väckt oro hos en del närboende. Tråkigt och obefogat. ”Människor som man känner är man inte rädd för” säger en intervjuad i dagens Mitt i Lidingö och hon talar om ”en kultur där vi inkluderar”.
Oron som några har beror på att man inte känner personer på flykt från andra länder. Men möjligheten att få göra det är stora.  Många Lidingöbor har engagerat sig för att ge de som kommer till oss möjlighet att lära känna oss som bor här, vårt språk och vårt land.

Till dig som är orolig för de som ska komma i år, kom till exempel till prata-svenska kaféet i Ansgarskyrkan måndagar 12-14! Tillsammans ska vi se ge de nyanlända som kommer i år ett värdigt och fint välkomnande. Vi ska fortsätta det fina integrationsarbetet. En god grund är den stabila majoriteten för ett generöst flyktingmottagande.
Bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, 3 av 51 mandat i fullmäktige, vill ta emot färre.

Nu behövs att alla goda krafter på ön visar att medmänsklighet och solidaritet är vägen framåt, inte att stänga ute och hoppas att andra tar ansvar.

Kopiera länk