Ekonomi

(V)år budget för 2017

Vänsterpartiet Lidingö har presenterat sitt budgetförslag för 2017. Sammanfattat vill vi satsa särskilt på skola, vård och omsorg:

 

  • Bra, kommunalt drivna, skolor i varje stadsdel och goda uppväxtvillkor för barn och unga; 18,7 Mkr tillförs förskola och skola.
  • Tryggare vård och omsorg; 10,9 Mkr satsas på god kvalitet inom omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
  • Förebyggande arbete för barn, unga och utsatta kvinnor inom socialtjänsten, 1 Mkr
  • En ö rik på kultur och aktiviteter för alla åldrar, Kultur och fritidsnämnden tillförs 2,2 Mkr
  • En tillgänglig och trafiksäker ö, Tekniska nämnden tillförs 2 Mkr

 

För att finansiera dessa satsningar om totalt 35,7 Mkr föreslås en skattesats om 18,88
kronor, 24 öre högre än majoritetens förslag, men 49 öre lägre än vad skattesatsen var 2005.

 

Kopiera länk