Lokalt

Nya Lidingöbron

Vänsterpartiet tycker att den nya lilla Lidingöbron ska vara på plats så snart som möjligt samtidigt som den är framtidssäkrad. På kommunstyrelsens senaste möte, den 14 november 2016, framhöll vi att även om behovet inte finns just nu, så måste den bro som byggs tillåta framtida anpassningar.

Som exempel tog vi upp dragningen av Lidingöbanan till Torsvik-Centrum och att bron kan byggas till dubbelspår om behovet av spårtrafik ökar.

Kopiera länk