artikel

Öppet opinionsmöte om bostäderna!

affisch bostäder

 

Tragiskt och defensivt beslut från majoriteten att banta ner Lidingöhem till ett minimum, och ett stort svek mot alla de som köar för en hyresrätt på ön! Den utredning majoriteten beställde visar tydligt att staden bör utveckla Lidingöhem genom att bygga och köpa hus. Inte sälja. Lidingöhem är den enda aktören som staden råder över. Genom ägardirektiv kan staden se till att Lidingöhem använder sitt stora kapital för bostadsbyggande, och att det sker med ambitionen att bygga så att hyrorna kan hållas nere. Majoritetens uttalande att ett allmännyttigt bostadsföretag inte kan ha lägre hyror eller bygga billigt är rent nonsens. Andra kommuner kan, varför inte Lidingö? Det handlar om politisk vilja. Och de fyra partier som nu kommit överens visar tyvärr att de inte bryr sig om behovet av hyresrätter folk har råd att bo i.

Lidingöhem har tillgodosett merparten av stadens bostadssociala åtagande trots sin litenhet. För att klara dagens och morgondagens behov behöver Lidingöhem växa. Genom att sälja ytterligare delar av Lidingöhems bestånd bäddar majoriteten för en bostadssocial katastrof.

Att med tunna argument köra över så många Lidingöbors önskemål om en folkomröstning om Lidingöhem visar på en rädsla för demokratiskt inflytande från Lidingöborna.

Välkommen på öppet möte om bostadssituationen den 16 juni!
Kopiera länk