Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Polsk riksdag i fullmäktige, ”börjar likna Sovjet”

Det låg lite så kallad polsk riksdag över måndagens budgetsammanträde i fullmäktige. Det var inte utan att man började undra över hur seriösa moderaterna egentligen är med sin arbetslinje när sammanträdet, som började kl 15.00 fortfarande höll på straxt före kl 01.00 på natten. Har de överhuvidtaget några jobb att gå till, eller är arbetslinjen bara till för andra, sådana människor som inte är invalda i parlamentariska organ? Vilken vanlig förvärvsarbetare som går upp vid fem-sextiden på morgonen orkar hålla sig vaken och koncentrera sig på viktiga beslut in på småtimmarna, och vilken arbetsgivare vill ha in en sådan anställd dagen...

Budget för lika möjligheter och jämlika villkor

Vänsterpartiet budgeterar för ett Lidingö för alla. Nedan finner du (v)årt budgetförslag i sin helhet. Om Vänsterpartiet haft makten i kommunen hade vi tillfört ytterligare 46 miljoner kronor jämfört med majoritetens budget, främst till barn och unga, utsatta kvinnor, äldreomsorgen samt kultur och fritid – för ett solidariskt, demokratiskt och hållbart Lidingö . Skattesatsen hade blivit 33 öre högre och för det hade lidingöborna fått  mycket mer, bra och på många sätt oerhört viktig verksamhet. Det här vill vi göra med (v)åra skattepengar: Budget 2015

(V)åra nya förtroendevalda i kommunen

Under det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige den 15 december valdes ledamöter till stadens nämnder, kommunala bolag och liknande funktioner och organ med politisk representation. Vänsterpartiet Lidingö finns nu, förutom i fullmäktige, även representerat i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och Lidingöhem, stadens kommunala bostadsbolag. Partiet har även en nämndeman, dvs lekmannadomare, i Stockholms tingsrätt. Efter valteknisk samverkan med (s) och (mp) på Lidingö kunde Vänsterpartiet tillgodoräkna sig representation i några av stadens nämnder och liknande. Sven Erik Wånell valdes av kommunfullmäktige att  representera partiet som ersättare i kommunstyrelsen och  Lars ”Lasse” Månsson som ersättare i tekniska nämnden. Ida Luther Näsholm valdes till ledamot...