Okategoriserade

Kvinnor och barn prioriteras i (V):s budget

Vänsterpartiet har för tillfället ingen representation i kommunfullmäktige på Lidingö. Dock vill vi visa att vi är beredda att ta ansvar för Lidingö och därför fortsätter vi att lägga fram budgetförslag för Lidingö. I årets budget prioriteras kvinnors och barns situation i kommunen. Denna lyfts fram på många olika sätt.
– Vi har under de senaste åren valt att publicera budgetförslag med specifika inriktningar. I år lyfter vi de feministiska frågorna, säger Ida Luther Näsholm som är ordförande för Vänsterpartiet Lidingö.

Bland de förslag som ges i årets budget finns många som inriktar sig på att lyfta fram och förbättra situationen för kvinnor och barn på Lidingö. Några av förslagen är en utbildningsinsats för att främja jämställdhet i skolan och göra jämställdhet till ett övergripande mål för kommunens verksamhet under 2013-2015. Vänsterpartiet avsätter också pengar för att alla anställda inom den kommunens verksamheter ska ges rätt till heltidstjänster.
– Som vi ser det är det ett jämställdhetsproblem att många kvinnor väljer att gå ner i arbetstid trots att deras löner är lägre än männens, detta vill vi åtgärda. Vänsterpartiet fortsätter också satsningen på mindre barngrupper, berättar Sven-Erik Wånell, ledamot i Vänsterpartiet Lidingös kommunpolitiska grupp.

Vänsterpartiet var det första partiet på Lidingö som tog ställning mot nedläggningen av Gångsätra Gymnasium, i budgetförslaget visar Vänsterpartiet hur det kortsiktiga förslaget ska motverkas.
– Vi föreslår att 6 miljoner kronor avsätts för att täcka upp Gångsätras årliga förlust. Vi kallar detta för en buffert för skolkapacitet för framtiden. Så enkelt kan det vara att sätta stopp för kommunstyrelsens kortsiktiga politik, säger Jonas Lundgren, ledamot av Vänsterpartiet Lidingös kommunpolitiska grupp.

I budgetförslaget finns en hel del olika satsningar som ska ta Lidingö framåt på vägen mot jämställdhet så som slopande av vårdnadsbidraget, anställning av en genuspedagog, stärkta resurser för barnomsorg nattetid och ökade satsningar på flickor i all fritidsverksamhet i kommunen.
– Vi vill ta ett så gott helhetsgrepp som möjligt för att ta Lidingö framåt på vägen mot jämställdhet. Vår budget skulle innebära en bättre situation för alla kvinnor på Lidingö, avslutar Ida Luther Näsholm.

Läs hela budgetförslaget här: (V)budget 2013

Presskontakt:
Jonas Lundgren, presstalesperson (V)-Lidingö:
Tele: 073 535 7576
Mail: [email protected]

Skriv en kommentar