Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Ett svek mot Lidingös unga att det inte går att söka till Gångsätra!

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Lidingö den 25/10-2012 Frågan om Gångsätra Gymnasium har skapat stor folkopinion på Lidingö. Tusentals Lidingöbor har engagerat sig för att Gångsätra ska vara kvar. – I vänsterpartiets budgetförslag för 2013 finns en buffert för skolkapacitet i framtiden. Denna buffert är tänkt att täcka kostnaden för det tillfälliga lokalöverskottet som skapar Gångsätras underskott. Vår övertygelse är att det förslag Vänsterpartiet lägger fram är den bästa lösningen för att behålla Gångsätra och ha kvar skolkapacitet på Lidingö för den befolkningsökning som framgår av stadens befolkningsprognos för åren fram till 2020, och den ökning som kommer därefter enligt stadens förslag...

Kvinnor och barn prioriteras i (V):s budget

Vänsterpartiet har för tillfället ingen representation i kommunfullmäktige på Lidingö. Dock vill vi visa att vi är beredda att ta ansvar för Lidingö och därför fortsätter vi att lägga fram budgetförslag för Lidingö. I årets budget prioriteras kvinnors och barns situation i kommunen. Denna lyfts fram på många olika sätt. – Vi har under de senaste åren valt att publicera budgetförslag med specifika inriktningar. I år lyfter vi de feministiska frågorna, säger Ida Luther Näsholm som är ordförande för Vänsterpartiet Lidingö. Bland de förslag som ges i årets budget finns många som inriktar sig på att lyfta fram och förbättra...