artikel

Höstens möten och aktiviteter med Vänsterpartiet Lidingö är klara

Nu är höstens kalendarium för Vänsterpartiet Lidingös verksamhet klart. Kom gärna på våra möten, är du ny eller känner dig osäker kan du ringa Jonas Lundgren som är medlemsansvarig på 073 535 7576 innan mötet så kan han möta upp dig eller se till att någon gör det.

20 september – medlemsmöte om valproceduren för kongressombud i Vänsterpartiet och med genomgång av partiföreningens egendom och hur den ska förvaltas.
24 september – kommunfullmäktige sammanträder. Vänsterpartiet Lidingö uppmanar alla intresserade Lidingöbor att komma som åhörare
18 oktober – medlemsmöte om Vänsterpartiet Lidingös budgetförslag
22 oktober – kommunfullmäktige sammanträder. Vänsterpartiet Lidingö uppmanar alla intresserade Lidingöbor att komma som åhörare
5 november – styrelsemöte, gäst: distriktsordförande Seluah Alsaathi
14 november – medlemsmöte rapport från den ekonomiskpolitiska studiecirkel som pågått parallellt med Vänsterpartiet Lidingös verksamhet sedan i februari 2012
26 september – kommunfullmäktiges budgetsammanträde del 1. Vänsterpartiet Lidingö uppmanar alla intresserade Lidingöbor att komma som åhörare
27 november – kommunfullmäktiges budgetsammanträde del 2. Vänsterpartiet Lidingö uppmanar alla intresserade Lidingöbor att komma som åhörare
12 december – medlemsmöte: tema feminism
17 december – kommunfullmäktige sammanträder. Vänsterpartiet Lidingö uppmanar alla intresserade Lidingöbor att komma som åhörare

Mötesinfo: Alla styrelse- och medlemsmöten sker hemma hos Helene Gate på Oscarsvägen 16, närmast är att ta bussen till Lidingö Centrum. Styrelse- och medlemsmöten börjar klockan 19:00 om inget annat anges. Kommunfullmäktigemöten sker i sessionssalen i Lidingö stadshus och börjar klockan 18:00 om inget annat anges.

Kopiera länk