artikel

Datum för höstplanering


För att planera höstens aktiviteter i Vänsterpartiet Lidingö har styrelsen beslutat om två medlemsmöten för planering samt ett styrelsemöte:

16/8: Styrelsemöte kl. 19:00
22/8: Medlemsmöte kl. 19:00
20/9: Medlemsmöte kl. 19:00

Samtliga möten hålls, om inget annat meddelas, på Oscarsvägen 16. Närmsta busshållplats: Lidingö centrum.

Kopiera länk