Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Lidingö stads miljöprogram är tandlöst

Pressmeddelande Vänsterpartiet Lidingö 2011-03-25 Vänsterpartiet Lidingö har nu lämnat sitt remissvar på stadens förslag till miljöprogram. Den bärande kritiken från Vänsterpartiet Lidingö gäller inte att intentionerna skulle vara dåliga, tvärt om, intentionerna är mycket bra, som vi tolkar dem. Problemet är bara att formuleringarna kan anses så vaga att de förpliktigar till intet. – Vänsterpartiet ser med förvåning på stadens uppenbara beröringsskräck med mätbara mål i miljöpolitiken. Pudelns kärna måste väl ändå vara att man sätter upp tydliga mål och sedan bedömer om man uppnått dem eller inte, säger Ida Luther Näsholm, ordförande för Vänsterpartiet Lidingö.

Ida Luther Näsholm kvarstår som ordförande – Och Vänsterpartiet har framtidstro trots valförlusten 2010

Pressmeddelande Vänsterpartiet Lidingö 2011-03-12 Den 12/3-2011 hade Vänsterpartiet Lidingö årsmöte i Ansgarskyrkan på Lidingö. Vid årsmötet valdes en ny styrelse och en ny valberedning. Två nyval gjordes, varav ett i styrelsen och ett i valberedningen, i styrelsen valdes Sven-Erik Wånell till ledamot och i valberedningen valdes Mona Trumstedt till ledamot.

Imorgon går det av stapeln, Vänsterpartiet Lidingös årsmöte 2011

Imorgon, Lördag 12/3, håller Vänsterpartiets Lidingöförening årsmöte i Ansgarskyrkan (buss till Lidingö Centrum). Årsmötet behandlar dels de motioner som kommit in till årsmötet från partimedlemmarna, dels val till ny styrelse, nya revisorer och ny valberedning. Dessutom gås verksamhetsberättelsen igenom, ett dokument där föreningsstyrelsen sammanfattar årets verksamhet, på denna finns också chans att ställa frågor om något är oklart eller liknande.