Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Kallelse till medlemsmöte 3/2 2010

Den 3/2 2010 klockan 19:00 har Vänsterpartiet Lidingö medlemsmöte i rum 3025 i Lidingö stadshus. Då stadshusets rutiner förändrats är föranmälan obligatorisk för sympatisörer och medlemmar som ej ingår i föreningsstyrelsen eller kommungruppen. På dagordningen står bland annat: – Planering/kalendarium för våren enl. diskussionsunderlag från framtidsmötena – Val av ombud till distriktsårskonferensen, den 19-20 mars i landstingshuset, samt datum för att gå igenom handlingar och föreningens ställningstagande till inkomna motioner till årskonferensen – Datum för årsmöte  – Lidingövänsterns tidning Internbulletinen (utgivningsdatum för året)  Föranmälan görs till Jonas Lundgren (medlemsansvarig): Jonas Lundgren: 073 535 7576 [email protected]

En opera på Lidingö – varför inte?

Sedan nyår har mycket sagts om planerna på ett nytt operahus i Stockholm. Operachefen anser att det är nödvändigt, kulturministern säger att det är ett projektet som har hennes sympati och Madeleine Sjöstedt (fp), som är initiativtagare till projektet, är entusiastisk. En annan som är full av entusiasm är kommunalrådet Paul Lindquist (m). Han vill att operan byggs på Lidingö och har anvisat flaggberget i Torsvik som lämplig plats. Idén är god och man bör aldrig sätta käppar i hjulet för att utveckla kulturlivet i staden eller landet. Dock finns en viss betänklighet för oss som värnar även den kommunala...

Lidingöpolitisk årskrönika 2010 ur vänsterpartiets perspektiv

Hela detta år har varit intensivt, inte bara i den meningen att det varit valår, också av andra anledningar. För Vänsterpartiet Lidingö har valutgången påverkat föreningens framtid och en diskussion om densamma har initierats av föreningsstyrelsen. Hela året har, både i riks, landstings och kommunpolitiken varit ett gyllene år för alla krafter som strävar efter ”tänk på dig själv och skit i andra-idealet”, för oss som tycker att solidaritet och jämställdhet är viktigt har det varit betydligt tyngre. Dock kan det bara bli bättre 2011 och därför är detta ett försök att summera det gångna året i Lidingöpolitiken ur ett...