Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Pressmeddelande: Vänsterpartiet och Ung Vänster säger Nej till bergtunneln

Moderaterna och Folkpartiet, dvs den politiska majoriteten i fullmäktige, är överens om att bygga en bergtunnel för ca en halv miljard kronor för att lösa frågan med omdragning av Södra huvudleden. Vi i Vänsterpartiet har hela tiden sagt nej till detta förslag. – Bergtunneln är onödig och de här skattepengarna kan användas bättre. Den här typen av satsningar på och prioritering av biltrafik är helt fel. Vägen måste förbättras, men främst ur säkerhetssynpunkt för fotgängarna, säger Ida Luther Näsholm, ordförande Vänsterpartiet Lidingö. Vänsterpartiet Lidingö föreslår istället mindre förändringar i den nuvarande vägsträckningen. – Vi förordar att man skapar en, ur...

Din (v)än i kommunfullmäktige – Sven-Erik Wånell är sjunde namn på Vänsterpartiet Lidingös lista

7. Sven-Erik Wånell På plats nummer sju på valsedeln finns Sven-Erik Wånell, föreningens nuvarande representant i kommunstyrelsen och en av ersättarna i fullmäktige. Sven-Erik har varit aktiv i partiföreningen och representerat partiet sedan 70-talet, både som gruppledare och i olika nämnder, och många känner säkert igenom honom även från fullmäktige. Han ingick också i kommunens arbetsgrupp för Agenda 21 då Lidingö stad inledde sitt arbete med handlingsplanen för en bättre miljö och minskad miljöförstöring. Sven-Erik är föreningens expert även i bostads- och äldrefrågor där han besitter en enorm kompetens, bland annat genom sitt arbete hos Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och...

Pressuttalande om utförsäljningen av fastigheten Kantarellen i Högsätra

Den 1 juni meddelades att bostadsrättsföreningen i Högsätra nu har skrapat ihop tillräckligt många intressenter för att kunna köpa de 625 hyresrätterna i fastigheten Kantarellen. För det allmännyttiga bostadsbolaget Lidingöhem AB innebär detta att man så gott som halverar sitt hyresrättsbestånd. – Det är uppenbart att det inte är av praktiska utan ideologiska skäl som majoriteten i Lidingö kommunfullmäktige tycker att det är okej att sälja ut det vi gemensamt äger, säger Ida Luther Näsholm, ordförande för Vänsterpartiet Lidingö.  Vänsterpartiet Lidingö befarar att det finns en risk att de som inte valt att köpa sina bostäder blir hårt ansatta för...

Din (v)än Birgitta Nordin – femte namn på Vänsterpartiets kandidatlista till kommunfullmäktige

5. Birgitta Nordin Femte kandidat till kommunfullmäktige är Birgitta Nordin, hon är känd från solidaritetsarbetet med flyktingar, en verksamhet som upptar en stor del av hennes tid. Birgitta har en lång bakgrund i partiet och i kommunen. Hon har varit medlem sedan 1974.  Varför kandiderar du till fullmäktige för vänsterpartiet? Blev ombedd att kandidera av kamraterna i Vänsterpartiet Lidingö. Jag är gammal i gemet och jag tror att min erfarenhet kan vara en bidragande orsak till att de ville att jag skulle ställa upp. Nu kandiderar jag som en del av Vänsterpartiets kommunlista för att det ligger mig nära om...