Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Nu är Vänsterpartiet igång med en undersökning. Världens Bästa Välfärd är en undersökning som utgår ifrån att Sverige ska ha världens bästa välfärd, nu vill vi ha hjälp att få veta vad Du tycker är Världens bästa välfärd.  Vänsterpartiet Lidingö uppmanar alla Lidingöbor att vara med och påverka! Så gör du: Du kan angingen gå in på hemsidan Världens Bästa Välfärd och fylla i enkäten på internet eller skicka ett sms till nummer 72660.

Årsmötesrapport

Lidingövänstern samlades till årsmöte den 25/3 i Lidingö Stadshus. På mötet valdes ny styrelse, ordförande, kommunfullmäktigegrupp, nya revisorer och valberedning. På mötet beviljades avgående styrelse ansvarsfrihet. Vänsterpartiet Lidingös verksamhet under året har gått upp väsentligt, framförallt gällande synlighet i media. I kommunfullmäktige har också tagit friska initiativ, bland annat är Lidingövänstern de som har agerat gällande nedläggning av Lidingös kvinnojour. En interpellation i ämnet kommer att ställas av gruppledare Birgitta Ehlin vid nästa fullmäktigesammanträde den 29/3. Ny styrelse: Ida Luther Näsholm, ordförande (omval) Johan Båge (omval) Helene Gate (omval) Jonas Lundgren (omval) Birgitta Elin (nyval) Ny kommunfullmäktigegrupp: Johan Båge (nyval)...

(v)alombudsmannabloggen – Lidingö

Ida Luther Näsholm och Jonas Lundgren har nu startat den gemensamma bloggen  (v)alombudsmannabloggen – Lidingö. Anledningen är att vi vill kunna fortlöpande uppdagera om Lidingövänsterns göranden och låtanden, samt tankar och funderingar inför valet. På bloggen kommer också andra medlemmar i Lidingövänstern att gästspela med inlägg. http://lidingovanstern.blogspot.com

Årsmöte för Vänsterpartiet Lidingö

  Vänsterpartiet Lidingö håller årsmöte den 25/3 kl. 19:00 på Lidingö Stadshus i vårt rum, 3025. På årsmötet kommer vi att redogöra för den verksamhet vi haft under året, hur partiet ligger till ekonomiskt, vilket arbete som drivits i parlamentariska organ, välja ordförande och styrelse, pröva styrelsens ansvarsfrihet och fika. Ett gyllene tillfälle för Lidingövänstern att träffas.   Välkommen

Lidingövänstern får två ombud till Vänsterpartiets 38:e partikongress

Torsdagen den 11/3 hade Vänsterpartiet Storstockholms ostliga repskap möte för att välja ombud till Vänsterpartiets 38:e partikongress. Föreslagen av valberedningen som ombud för Lidingövänstern var Jonas Lundgren och som ersättare föreslogs Ida Luther Näsholm (ordförande för Lidingövänstern). Under mötet valdes både Jonas Lundgren och Ida Luther Näsholm till kongressombud. Vänsterpartiet Lidingö har därmed två föreningsrepresentanter på vänsterpartiets högsta nationella beslutande organ, partikongressen. Lidingövänsterns höga förtroende inom Storstockholmsdistriktet torde kunna utläsas av detta resultat att två av fyra ombuden till partikongressen från Vänsterpartiet Storstockholms ostliga repskap tillhör Lidingövänstern.