Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Kandidatlista till kommunfullmäktige klar – Ungdom, erfarenhet och kompetens!

Torsdagen den 18/2 hade Vänsterpartiet Lidingö medlemsmöte i Lidingö Stadshus. Under mötet antogs den kandidatlista som Vänsterpartiet lägger fram i kommunalvalet i Lidingö 2010. Listan antogs i stor enighet och i förvissning om att denna lista innehåller människor som kan komma att förändra och förbättra den politiska terrängen i Lidingö. Att sätta ihop en lista för Vänsterpartiet Lidingö är inte svårt, alla kandidater är självskrivna.    Listan kan sammanfattas med tre enkla ord; ungdom, erfarenhet och kompetens. På listan till kommunfullmäktigevalet står: 1 Ida Luther Näsholm, 24 år, studerande 2 Birgitta Ehlin, 66 år, lärare 3 Johan Båge, 25 år,...

Kallelse till medlemsmöte 18/2 2010

Alla medlemmar kallas härmed till medlemsmöte den 18/2 2010 klockan 19:00 på Vänsterpartiets rum i Stadshuset. På dagordningen står: – Antagande av vallistan till kommunfullmäktige 2010 – Kommunpolitiska ärenden inför kommunfullmäktige den 21/2 201 Vill du ha hjälp att hitta till (v)årt rum i stadshuset? Ring Jonas Lundgren, 073 535 7576

Lidingövänsterns syn på exploateringsavtalet och detaljplan för Dalénum

Vänsterpartiet angående exploateringsavtalet och detaljplanen för Dalénum ng av idrottshallen och fotbollsplanen. Dessutom har Vänsterpartiet föreslagit att området ska knyta an till Larsberg, och helst också Högsätra på ett tydligare sätt. Detta skulle bl.a. kunna möjliggöras genom bostadsbebyggelse i västra delen av planområdet med en framtida fortsättning längs Agavägen.  Det exploateringsavtal som nu lagts fram säger att minst 220 lägenheter ska upplåtas Vi i Vänsterpartiet är glada att exploateringsavtal och detaljplan för Dalénum nu är klara. Därför vill vi inte motsätta oss att bostadsbyggande äntligen kommer till stånd. Dock tycker vi att exploateringsavtalet och detaljplanen inte svarar upp mot de...

Sveket mot de bostadssökande

Debattartikel till Lidingö Tidning Det råder en skriande brist på hyreslägenheter i Stockholmsregionen, och i Lidingö är läget riktigt bekymmersamt. ”När människor i olika åldrar och med olika inkomst, ursprung och intressen kan finna sitt boende i samma område skapas förutsättningar för fler att trivas och må bra.” Orden är från översiktsplan för Lidingö som nu varit ute på remiss. Så sant! En förutsättning är då att det finns tillräckligt många bostäder där inte prislappen sätter ett oöverstigligt hinder för ungdomar och de som inte är höginkomsttagare. Hyresrätten är en oöverträffad boendeform – den ger trygghet och flexibilitet, och möjliggör...

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Röda Korsets kvinnojour

Detta är en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist angående Röda Korsets Kvinnojour.   Röda Korset har meddelat att man kommer att lägga ner kvinnojouren i Lidingö. Det är en stor förlust för kvinnor och barn i kommunen. Som vi har förstått det ha det tidigare varit så att kommunen inte har betalat bidrag till verksamheten från egen ficka utan med hjälp av bidrag från Stockholms Läns Landsting. Röda Korset har anfört att man behöver ett kommunalt bidrag för att skaffa sig en deltidsanställd person som kan arbeta med kvinnojouren och att man behöver en egen lokal. Hur avser kommunen...