Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Lidingövänstern står upp för kvinnojouren

  Det finns en poäng med att en kvinnojour drivs i privat regi och av frivilliga krafter. istället för att vara en kommunal verksamhet. En anledning är att de kvinnor som vänder sig till en kvinnojour ofta har ett specifikt skyddsbehov där möjligheten att få slippa journalföras hos socialtjänsten är en viktig del av det nödvändiga skyddet, antingen för att hindra att en tredje part får reda på var kvinnan finns och hur deras situation ser ut, eller för att göra det möjligt för de kvinnor som av någon anledning inte vill uppsöka socialtjänsten att ändå kunna få någon form...

Ämnesexperter till kommunvalet utsedda

För att underlätta arbetet har Vänsterpartiet Lidingö valt att utse ämnesexperter på kommunpolitiska och kommunpolitiskt relaterade områden. Dessa är tillsatta av Vänsterpartiet Lidingös valstrategigrupp. Du kan kontakta dem för att få svar på dina frågor om just deras expertområde.   Förskola och skola – Birgitta Ehlin Vill du fråga något om Lidingövänsterns politik angående förskole och skolpolitik så kontakta mig. Tele: 070 868 5584 Mail: [email protected] Bostäder – Sven-Erik Wånell Vill du fråga något angående Lidingövänsterns politik i bostadsfrågor så kontakta mig. Tele: 070 725 0365 Mail: Kvinnopolitik – Ida Luther Näsholm Vill du fråga något om Lidingövänsterns kvinnopolitik så kontakta...