Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Julen är röd – God Jul

En god jul och ett gott nytt år önskar Lidingövänstern Nu vilar vi upp oss tillsammans med nära och kära men återkommer nästa år med mer konstruktiv och slagkraftig politik för ett solidariskt Lidingö. Tills vidare kan ni ta en titt på Världen-Sverige-Lidingö, där kommer det fortlöpande reflektioner över Lidingöpolitiken ur ett solidaritetsperspektiv.

Ny ordförande för Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm

Vänsterpartiet Lidingös ungdomsklubb, Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm hade den 15/12 2009 sitt årsmöte. Under årsmötet valdes, på valberedningens rekommendation och enhälligt Jonas Lundgren till ny ordförande för ungdomsklubben. –         Det är ett stort förtroende att få leda ungdomarnas kamp för ett rättvisare Lidingö, ett rättvisare Östermalm och ett rättvisare Vaxholm. Kampen är hård och vi arbetar i en motvind som är unik i landet men vi är garvade och hårda, vi vet att vår kamp ger resultat. När vi har arbetat för musikskolan har vi exempelvis vunnit stort stöd hos Lidingöborna. Under kommande året kommer vi att arbeta sida vid sida...

Jonas Lundgren i Aktuellt idag

Lidingövänsterns Jonas Lundgren uttalade sig om kravet på att EU-utträdet ska strykas ur partiprogrammet Idag medverkade Jonas Lundgren i Aktuellt, som vi tidigare skrev om. Inslaget där Jonas medverkade handlade om att slopa kravet på utträde ur Europeiska unionen ur partiprogrammet, något som Jonas Lundgren uttalade sig skeptiskt mot.   Såhär såg det ut, och programmet kommer att finnas till beskådan på webben under den närmaste veckan. Länk: http://svtplay.se/t/102534/aktuellt

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist

Lidingövänstern ställer Paul Lindquist mot väggen. Som det ser ut idag har kommunen stora investeringar att göra. Kommunen har åtagit sig att betala en av de vagnar som kommer att trafikera Lidingöbanans nya sträcka från Gåshaga och in till Stockholm City. Samtidigt har kommunen andra stora investeringar bl.a. för nya och ombyggda skolor, nya äldreboenden mm. För de närmaste åren har kommunerna en ansträngd ekonomi, och i majoritetens budgetförslag för 2010 görs stora besparingar på utbildning och äldreomsorg. Vi från Vänsterpartiets sida undrar om det samtidigt är helt klokt att fortsätta utreda möjligheterna att bygga en ny väg mellan Skärsätra...

Jonas Lundgren i Aktuellt

Lidingövänstern är aktiva i media och syns även utanför de lokala sammanhangen. Jonas Lundgren medverkar i ett inslag i Aktuellt i SVT. Se Lidingövänsterns Jonas Lundgren i TV. Idag intervjuades Jonas Lundgren av SVT:s Aktuellt. Inslaget handlar om Lars Ohlys uttalande om att Vänsterpartiet bör stryka EU-utträdet ur vårt partiprogram. Jonas Lundgren intervjuades i egenskap av partimedlem på kommunal nivå (gräsrotsnivå) i partiet. Medverkande i inslaget kommer, förutom Jonas Lundgren, att vara Lars Ohly och Jonas Sjöstedt.  När inslaget kommer att sändas är oklart men Vänsterpartiet Lidingö återkommer om detta.

Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm i lokalpressen

Bostäderna Musikskolan Skolmaten I senaste nummret av Mitt i Lidingö finns en debattartikel från representanter för Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm. Artikeln tar upp vikten av ansvarstagande och ungdomsperspektiv i kommunalpolitiken. Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm är Vänsterpartiet Lidingös lokala ungdomsklubbister och ett av få aktiva ungdomsförbund i Lidingö. Klubben har en stark tradition av att förmedla sitt budskap via media och denna debattartikel är en av många som publicerats i lokalpressen under året. Denna artikel har dock det udda med sig att den tar upp tre viktiga ungdomsfrågor, musikskolan, skolmaten och bostadspolitiken.