Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Lyckat seminarium på Socialistiskt Forum

Jonas Lundgren, Vänsterpartiet Lidingö, var moderator under debatten kring kulturskolan. Den 28 november ägde Socialistiskt Forum rum på ABF-huset i Stockholm. Vänsterpartiets Kulturutskott anordnade ett seminarium under rubriken Kulturskolan – En del av välfärdens kärna. Seminariet bedöms som lyckat och hade ca 20 besökare. Jonas Lundgren från Vänsterpartiet Lidingö deltog som moderator under debatten tillsammans med Ann-Mari Engel. Deltog gjorde även representanter från bland annat Sveriges Musik och Kulturskolor. En annan deltagare var tonsättaren Victor Lisinski, fö övrigt medlem i Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm. –         Jag tycker att det känns bra att vi satt fingret på pudelns kärna, kulturskolan är en...

Detta är Lidingövänsterns företrädare

Många av Lidingövänsterns företrädare är inte alltid så synliga i kommunen som vi skulle önska. Här presenteras alla Vänsterpartiets företrädare. Birgitta Ehlin – Gruppledare för Vänsterpartiets partigrupp i kommunfullmäktige, revisor för Vänsterpartiet Lidingö Sven-Erik Wånell – Suppleant i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet, ledamot av partigruppen i kommunfullmäktige, valberedare för Vänsterpartiet Lidingö. Lars Månsson – Revisorssuppleant för Vänsterpartiet Lidingö Ida Luther Näsholm – Ordförande för Vänsterpartiet Lidingö, ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i Kultur och Fritidsnämnden i Lidingö för Vänsterpartiet, ledamot av Vänsterpartiet Storstockholms Distriktsstyrelse och Arbetsutskottet (AU), Ordförande för Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm Kjell Fransson – Studieansvarig och EU-valsamordnare för Vänsterpartiet Lidingö Johan...

Lokalpolitisk blogg

jonaslundgren.blogspot.com Vänsterpartiets Jonas Lundgren startar nu en blogg om lokalpolitik. Bloggen har fått namnet Världen-Sverige-Lidingö. – Tanken är att bloggen ska ge ett vänsterperspektiv på lokalpolitiken. Det går att verka för ett solidariskt Lidingö om man vill. Vänsterpartiet gör det, Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör det också. Den politiken förtjänar att uppmärksammas, säger Jonas Lundgren, som poängterar att bloggens namn är utvalt med omsorg för att anspela på Paul Lindquists blogg som har ett liberalt perspektiv på Lidingöpolitiken. Webbadress till Världen-Sverige-Lidingö: jonaslundgren.blogspot.com

En bra mat i Äldreboendena bör vara en självklarhet på Hälsans Ö!

Vänsterpartiet har nu antagit ett politiskt uttalande angående maten på Äldreboendena. Vi vill att den behandlas på samma vis som vi vill att man behandlar maten på Lidingös skolor. Bra mat är en självklarhet och Vänsterpartiet värnar Lidingös äldre. Vänsterpartiet Lidingö vill satsa på välfärden. Dit hör maten – bra mat för barn och äldre borde vara en självklarhet på hälsans ö! Vi i Vänsterpartiet Lidingö har tagit ställning för en bättre skolmat i kommunens skolor. Vi vill ta bort centralköken och ersätta dem med kök där maten tillagas på plats i skolköket. En närbesläktad frågar är maten som serveras...

Ett solidariskt Lidingö

Lidingövänstern lägger en ansvarsfull budget med fokus på ungdomarna och vården Vänsterpartiets budgetalternativ, liksom socialdemokraterna som vi haft ett nära samarbete med i årets budgetarbete, bygger på vår vision, där Lidingö ska vara en stad som präglas av solidaritet. Alla ska vara välkomna, ungdomar och äldre, fattiga och rika, personer från Sverige såväl som från andra länder. Alla ska kunna vara delaktiga i formandet av vår gemensamma välfärd. Lidingö ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Vi värnar tillsammans med socialdemokraterna om den gemensamma välfärden. –         Majoriteten väljer att använda det extra statsbidraget till att betala en av de nya...

Lidingövänsterns Anita Dorazio i Debatt i SVT

Ikväll deltog Anita Dorazio i SVT:s program Debatt Anita Dorazio deltog ikväll i SVT:s program Debatt i en diskussion om den svenska flyktingpolitiken. I diskussionen deltog också bland annat Dan Eliassion från Migrationsverket. Se också Sven-Erik Wånells yttrande till kommunstyrelsen, för mer information om Lidingövänsterns syn på flyktingpolitiken. Se Anita Dorazio i SVT:s Debatt: http://svt.se/2.33163/debatt

Satsa på kollektivtrafiken och en tydlig miljöprofil!

Lidingövänstern vill ta ansvar för miljön och slå ett slag för kollektivtrafiken Lidingö stad yttrar sig om regionplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) och trafikplan för landet för perioden 2010-2021. Vid kommunstyrelsen den 2 november föreslog Vänsterpartiet en tydlig miljöprofil i stadens yttrande. Under den närmaste tioårsperioden måste vi våga prioritera kollektivtrafiken. Stockholmsregionen ska bli världens ledande kollektivtrafikregion – endats så kan vi klara målen om en miljömässifgt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Därför föreslår Vänsterpartiet att majoritetens skrivningar om Österled och vägutbyggnader i Lidingö i de båda yttrandena ersätts med: För att klara målen att bli en region med god...

VAD TYCKER DU OM?

Vi tycker om fler tåg och billigare biljetter, fler bostäder som folk har råd att bo och bra sjukvård som finns när du behöver den Vänsterpartiet för en politik för vanliga människor. Därför vill vi veta vad Du tycker om bostäder, kollektivtrafik och sjukvård. Gå in och gör din röst hörd på www.tyckom.nu Vänsterpartiet kan göra skillnad för Dig, i Din vardag och det vill vi göra Nu. Därför landserar vi kampanjen Tyck Om. Tanken är att du ska kunna berätta vad som är viktigt för dig och hur du vill att det ska genomföras.

Lyckad manifestation mot kärnvapen

Trots att det var helg och de flesta affärerna i Lidingö Centrum var stängda hölls en manifestation mot kärnvapen. Arrangörerna som här lyfte kravet på en kärnvapenfri värld var S-Kvinnor, Svenska Naturskyddsföreningen, Socialdemokratnerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vi samlades och inledde manifestationen klockan 11:55 och namninsamlingen tog vis. FN-förbundets Budkavle mot kärnvapen sammlade ett försvarligt antal namnunderskrifter från människorna som befann sig i Lidingö Centrum lördagen den 31 oktober. Högtalaranläggningen strulade när appelltalen skulle hållas. Trots det genomfördes två anföranden av Pontus Magnusson Jansson från Miljöpartiet och Jonas Lundgren från Vänsterpartiet. Talen samlade några åhörare trots att det var både kallt...