Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Vänsterpartiet Lidingös årsmöte

Den 15/3 2009 hade Vänsterpartiet Lidingö årsmöte. Den 15/3 hade Vänsterpartiet Lidingö årsmöte i Anskarskyrkan på Lidingö. Mötet behandlade frågor som vad Vänsterpartiet Lidingö kommer att prioritera i sin verksamhet under det kommande verksamhetsåret. Till mötesordförande valdes Ida Luther Näsholm, till årsmötessekreterare var Eeva-Maria Ljungvall och justerare var Kjell Fransson och Jonas Lundgren. Mötet valde också en ny styrelse, kommungrupp och valberedning. Den nya styrelsens ordförande är Ida Luther Näsholm (omvald). I styrelsen sitter också Göran Bigrell, Helene Gate, Jonas Lundgren (medlemsansvarig/kontaktperson, internbulletinredaktör, webbredaktör/administratör) och Johan Båge samt Birgitta Ehlin (adjungerad i kommunfrågor). Den kommungrupp som valdes består av Ida...

Krönika: Att aldrig ge upp

Idag valdes jag in i styrelsen för Vänsterpartiet Lidingö   Idag valdes jag in i styrelsen för Vänsterpartiet Lidingö. Det känns som ett stort kliv framåt för mig personligen och som en landvinning för unga inom kommunpolitiken i Lidingö. Jag funderar lite över hur jag hamnade här, för på något sätt så är det ju så att man, efter en framgång, undrar hur sjutton det gick till. Har jag lurat någon? Nej, jag har använt den erfarenhet jag besitter och den drivkraft jag har. Jag har kämpat i ett antal år, och kämpar fortfarande, i Vänsterpartiets ungdomsklubb på Lidingö, Ung...

Rapport från Vänsterpartiet Storstockholms årskonferens den 7-8 mars 2009

Rapport från årskonferensen och Vänsterpartiet Lidingös aktivitet under densamma. 09-03-07 Vänsterpartiet Lidingö fanns under helgen representerat på Vänsterpartiet Storstockholms årskonferens för att delta i, för distriktet angelägna frågor. Från Vänsterpartiet Lidingö närvarade Mona Trumstedt och Jonas Lundgren (09-03-07). Från Lidingös partiförening närvarade också Ida Luther Näsholm från Vänsterpartiet Lidingö, men här som ledamot av Distriktsstyrelsen. Under konferensen togs en rad beslut som kommer att ha betydelse för Vänsterpartiet Storstockholms framtida verksamhet. Marianne Eriksson avtackades som ordförande för lång och trogen tjänst och i hennes ställe valdes distriktsstyrelseledamoten John Hörnkvist till ordförande för partidistriktet. Till distriktsstyrelsen fick också Ida Luther Näsholm...